Күүкийг таны хөтөч дээр идэвхжүүлсэн байх ёстой

Энэ сайтад хоёр күүки ашиглана:

Үндсэн күүки нь ихэвчлэн Moodle-н сесси гэж нэрлэгддэг сессийн күүки юм. Та энэ күүкийг браузер дээрээ идэвхжүүлж, хуудаснаас хуудас хооронд тасралтгүйгээр холбогдох боломжтой болно. Таныг холболтоо таслах эсвэл браузераа хаах үед (таны браузер болон сервер дээрх) энэ күүки устгагддаг.

Нөгөө күүки нь ихэвчлэн MOODLEID гэж нэрлэгддэг цэвэр ая тух хангасан күүки юм. Энэ күүки зөвхөн браузерт оруулсан хэрэглэгчийн нэрийг санадаг. Энэ нь таныг дахин энэ сайт руу нэвтрэхээр оролдоход нэвтрэх хуудас дээрх хэрэглэгчийн нэрний талбар таны хэрэглэгчийн нэрийг таны өмнөөс автоматаар бөглөнө гэсэн үг. Энэ күүкийг идэвхжүүлэхээс татгалзсан нь аюулгүй - ингэвэл та ердөө нэвтрэх бүртээ хэрэглэгчийн нэрээ өөрөө шивж оруулах хэрэгтэй болно гэсэн үг.