atencionKy kurs synon të rrisë njohuritë për simptomat, risqet e COVID-19 dhe masat parandaluese të infeksionit; procedurat për menaxhimin e sigurt të pasagjerëve (të dyshuar) të sëmurë; shëndetin në punë, mirëqenien dhe ndihmën e parë psikologjike; dhe të drejtat dhe dobësitë e migrantëve në kontekstin e pandemisë COVID-19. Ky kurs falas, dhe autodidakt synon punonjësit e Policisë së Kufirit dhe të zbatimit të ligjit që punojnë në pikat e kalimit të kufirit. 

Modalidad Modaliteti i nxënies: Vetë-regjistrim i hapur
fecha Datë: Gjithë vitin
Duración Kohëzgjatja: 2 orë
idioma Gjuha: Shqip - Albanian 
costo Kosto: Falas
costo Mbulimi gjeografik: Global