atencionCilj kursa je unapređenje znanja o simptomima COVID-19, rizicima i merama prevencije infekcije; procedurama za bezbedno postupanje sa putnicima za koje se sumnja da su bolesni; zdravlje na radu, blagostanje i psihološka prva pomoć́; i prava i ranjivosti migranata u kontekstu pandemije COVID-19. Ovaj besplatni, samostalni kurs namenjen je graničnoj policiji i drugim nadležnim službenicima koji rade na tačkama ulaska.

Modalidad Način učenja: Otvoreno za pohađanje
fecha Datum: Dostupno tokom cele godine
Duración Trajanje: 2 sata
idioma Jezik: Srpski
costo Cena: besplatno
costo Geografska pokrivenost: Globalno