atencionКурсот има за цел да го подобри знаењето во врска со симптомите на КОВИД-19, ризиците и мерките за превенција на инфекции; постапки за безбедно управување со (сомнителни) болни патници; заштита на здравјето при работа, ментална благосостојба и психолошка прва помош; и правата и ранливостите на мигрантите во контекст на пандемијата од КОВИД-19. Овој бесплатен курс кој се учи со сопствен ритам е наменет за полициските службеници од Граничната Полиција и оние претставници на органите за спроведување на законот кои работат на местата/точки на влез во земјата.

Modalidad Модалитет на учење: Отворено само-запишување
fecha Датум: Достапно цела година
Duración Времетраење: 2 часа
idioma Јазик: македонски
costo Цена: Бесплатно
costo Географска покриеност: Глобално