atencionPoskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pomáhajúce profesie môžu byť v kontakte s obeťami a s potenciálnymi obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi. Zohrávajú preto dôležitú úlohu v procese rozpoznania obetí a v poskytovaní pomoci a starostlivosti o ne v nemocniciach, na klinikáchv zdravotných strediskách a inde. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť vedomosti a zručnosti  zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií prostredníctvom informácií a praktických nástrojov. 

Modalidad Spôsob učenia: Samostatné tempo
fecha Dátum: Dostupné po celý rok
Duración Trvanie: Približne 3 hodiny
idioma Jazyk: Slovenský
costo Cena: Zadarmo
costo Geografické pokrytie: Slovensko